Park Innowacji i Przemysłu, jako wyodrębniony organizacyjnie, oparty na nieruchomości podmiot, prowadzący program inkubacji przedsiębiorczości technologicznej (high-tech), łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój młodych innowacyjnych firm w otoczeniu lub ścisłym powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi.

Główne funkcje inkubatora technologicznego, obejmują wspomaganie rozwoju młodych innowacyjnych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez:
– kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych;
– usługi wspierające biznes np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne;
– pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z funduszy ryzyka;
– tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych tzw. efekty synergiczne;
– dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą.

Głównym celem inkubatora technologicznego jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie
w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Inkubator może aktywnie oddziaływać na rozwój lokalny/regionalny i tzw. „otoczenie przedsiębiorstw”.

Zobacz także: