O nas

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Park Innowacji i Przemysłu posiada status Centrum Badawczo Rozwojowego nadawany przez Ministerstwo Gospodarki. Oznacza to, że Park Innowacji i Przemysłu jest w świetle prawa jednostką naukową – możemy prowadzić licenjonowane badania naukowe (w tym jako podwykonawca środków dotacyjnych), wdrażać badania rozwojowe oraz wydawać Opinie o Innowacyjności.

Celem nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR) jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu Centrum z zachętami podatkowymi.

W nieruchomości na Górniczego Stanu 130 część powierzchni wydzielona jest na laboratorium. Własne zaplecze badawcze, wyposażone w specjalistyczny sprzęt pozwala Parkowi Innowacji i Przemysłu realizować własne i zlecone prace badawcze. Laboratorium wyposażono w sprzęt badawczy umożliwiający realizację badań naukowych z zakresu naszej specjalizacji (materiałoznawstwo, chemia budowlana, recycling), w tym np. mikroskopy, suszarki, instalację do analizy sitowej czy laboratoryjne młyny i disolwery.

Oferta

Nasza specjalizacja badawcza znajduje się w obszarach związanych z materiałoznawstwem, chemią budowlaną, gospodarką odpadami oraz przekształcania odpadów na cele energetyczne.

Prowadzimy licencjonowane badania naukowe (w tym jako podwykonawca środków dotacyjnych), wdrażać badania rozwojowe oraz wydawać Opinie o Innowacyjności.

Park Innowacji i Przemysłu, podjął współpracę z licznymi przedsiębiorstwami, w zakresie wykonania prac badawczo-rozwojowych. Do obszaru owych prac badawczo-rozwojowych należą analizy właściwości fizyko-chemicznych, w tym badania czynników fizykochemicznych na trwałość posadowienia, trwałość wymalowań, badań wytrzymałościowych pod kątem przyczepności, odporności na korozję oraz palność; badania wytrzymałościowe właściwości chemicznych, odporności na warunki atmosferyczne, wykorzystywania innowacyjnych materiałów budowlanych, badania możliwości kruszenia materiałów odpadowych przemysłu ciężkiego oraz określenie zakresu zastosowań dla przemielonych odpadów. Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować z przedsiębiorstwami  działającymi w zakresie usług budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,  działalnością produkcyjną i usługową w branży maszyn budowlanych oraz urządzeń wyposażonych w elementy hydrauliki siłowej, robót związanych z budową dróg i autostrad, specjalistycznych robót budowlanych, z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, urządzeń i maszyn przemysłowych.

Do każdego zadania podchodzimy osobno i profesjonalnie. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania!

Partnerzy

Dopełnieniem naszych kompetencji są kompetencje naszych partnerów.
Dzięki  owocnej współpracy, możemy realizować zadania badawcze w sposób pełniejszy, bardziej kompleksowy i kompetentny.

Wśród naszych dotychczasowych partnerów należy wymienić:

– Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Żory)
– Instytut Chemii Nieorganicznej (Gliwice)
– Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Katowice)
– Centrum Biotechnologii Sp. z o.o. (Poznań)
– Nickel Technology Park (Poznań)
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Konkursy

Informacja o wynikach zapytań ofertowych

Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury wyboru Wykonawcy, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Opracowanie projektu prototypu maszyny sortującej do wiśni wykorzystującej autorskie oprogramowanie Wnioskodawcy”, zamówienie zostanie udzielone niżej wymienionemu podmiotowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1

Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury wyboru Wykonawcy, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Opracowanie prototypu uniepalniającej wodorozcieńczalnej farby antykorozyjnej z procedurą produkcyjną”, zamówienie zostanie udzielone niżej wymienionemu podmiotowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 2


1. Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie projektu prototypu maszyny sortującej do wiśni wykorzystującej autorskie oprogramowanie wnioskodawcy”.

Oferty należy złożyć do dnia 20 marca 2018 r. do godziny 09:00, poprzez przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres:  m.marciniak@arh-plus.pl

Szczegółowe informacje dot. zapytania

2. Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie prototypu uniepalniającej wodorozcieńczalnej farby antykorozyjnej z procedurą produkcyjną”.

Oferty należy złożyć do dnia 20 marca 2018 r. do godziny 09:00, poprzez przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres:  m.marciniak@carbon-eg.pl

Szczegółowe informacje dot. zapytania


ARCHIWALNE KONKURSY

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury wyboru Wykonawcy, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych i opracowanie prototypu czujnika wilgotności odwodnionej ustabilizowanej masy poosadowej”, zamówienie zostanie udzielone niżej wymienionemu podmiotowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych i opracowanie prototypu czujnika wilgotności odwodnionej ustabilizowanej masy poosadowej”.

Oferty należy składać do dnia 06.10.2017 r. poprzez przesłanie oferty wraz z załącznikami w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie skanu na adres: m.marciniak@park-innowacji.pl

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe na „Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do badania i tworzenia nowych technologii dla przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych”.

Oferty należy składać do dnia 13.01.2017 r. poprzez przesłanie oferty wraz załącznikami w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie skanu.

Szczegółowe informacje dot. zapytania


Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe na „Nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej oraz Laboratorium na potrzeby Spółki Park Innowacji i Przemysłu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Oferty należy składać do dnia 28.12.2016 r. poprzez przesłanie oferty wraz załącznikami w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie skanu.

Szczegółowe informacje dot. zapytania