slajd1-s-tlo
slajd3-new-tlo

Zajmujemy się samodzielnym prowadzeniem prac badawczych dla naszych klientów.
Jako  jednostka naukowa wspieramy start-up’y w rozwoju ich technologii  poprzez Prace Badawcze
i Rozwojowe oraz udostępnianie powierzchni produkcyjnych

Centrum Badawczo Rozwojowe

Park Innowacji i Przemysłu, jako jednostka naukowa prowadzi badania naukowe: zarówno własne, jak i na zlecenie. Własne zaplecze badawcze, wyposażone w specjalistyczny sprzęt pozwala Centrum Badawczo- Rozwojowemu realizować działalność naukową na profesjonalnym i rynkowym poziomie.

Górniczego Stanu

Własne hale produkcyjne i magazynowe pozwalają stworzyć możliwości rozwoju innowacyjnym podmiotom, a linie produkcyjne spółek portfelowych umożliwiają produkcje pilotażowe komercjalizowanych rozwiązań.

StudBan

Akademicka Sieć Aniołów Biznesu – Student Business Angels Network (StudBAN) jest siecią zrzeszającą z jednej strony studentów, doktorantów, absolwentów, będących pomysłodawcami innowacyjnych przedsięwzięć, z drugiej zaś inwestorów (Aniołów Biznesu), gotowych do finansowania innowacyjnych pomysłów

belka MIIR

Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. realizuje projekt: Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania i wdrażania nowych technologii przetwarzania
odpadów komunalnych i przemysłowych, w celu produkcji innowacyjnych materiałów i wyrobów.

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R niezbędnej dla opracowania i wdrażania nowych innowacyjnych technologii przetwarzania
odpadów komunalnych i przemysłowych, w celu produkcji innowacyjnych materiałów i wyrobów.

Dzięki wyposażeniu rozwijanego CBR w innowacyjne urządzenia i aparaturę badawczą, możliwe będzie efektywne opracowywanie
rozwiązań technologicznych, z zakresu innowacyjnych metod recyklingu odpadów.

Wartość projektu 18 427 008, 62 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 6 741 588, 52 zł.

EFRR

Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. realizuje projekt: Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez utworzenie działu nowoczesnych materiałów
oraz technologii wytwarzania innowacyjnych produktów w ortopedii.

Głównym celem projektu jest rozwój zaplecza badawczego poprzez utworzenie w strukturze działu badań prowadzonych nad nowoczesnymi materiałami
oraz technologiami wytwarzania innowacyjnych produktów w dziedzinie ortopedii.

Niniejszy projekt jest spójny z Regionalną Inteligentną Specjalizacją Województwa Śląskiego jaką jest medycyna. W wyniku realizacji projektu
na rynek na terenie województwa śląskiego wdrożone zostaną innowacyjne wyroby ortopedyczne.

Wartość projektu 3 665 700,00 zł. 

Wkład Funduszy Europejskich 1 649 565,00 zł.

© Copyright - Park Innowacji by impresa.com.pl